Công bố khu đô thị Gem Sky World quy mô 92ha của Tập đoàn Đất Xanh tại Long Thành

  Nằm trong chiến lược đầu tư phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn Đất Xanh tập trung phát triển khai thác các dự án khu đô thị với quy mô từ 100ha đến 200ha tại các đô thị loại 1, loại 2 và bất động sản khu công nghiệp, dịch vụ. Năm…